CBAC TGAU Bwyd a Maeth (WJEC GCSE Food and Nutrition Welsh-language edition)

CBAC TGAU Bwyd a Maeth (WJEC GCSE Food and Nutrition Welsh-language edition)

Helen Buckland, Jacqui Keepin

$16.99

  • Description
  • Author
  • Info
  • Reviews

Description

Dyma gyfl e i ennyn diddordeb myfyrwyr ym mhob agwedd ar fwyd a maeth, i wella sgiliau ymarferol coginio a pharatoi bwyd ac i baratoi ar gyfer asesu. Mae'r llyfr hwn wedi ei ysgrifennu'n arbennig ar gyfer y cymhwyster newydd TGAU Bwyd a Maeth CBAC.
Mae'r llyfr hwn yn gwneud y canlynol:
- Gwneud yn siw? r bod myfyrwyr yn deall cynnwys y pwnc, gydag esboniadau hawdd ar gyfer pob cysyniad, gan gynnwys diffi niadau syml o eiriau allweddol
- Datblygu sgiliau coginio a pharatoi bwyd gyda gweithgareddau ymarferol sy'n gost effeithiol ac yn ddiddorol drwyddi draw
- Gwahaniaethu gyda gweithgareddau ymestyn a herio i sicrhau cynnydd ac i herio dysgwyr galluog
- Cynnwys arweiniad cynhwysfawr ar y tasgau asesu di-arholiad Bwyd a Maeth ar Waith
- Rhoi cyngor ar sut i baratoi ar gyfer yr arholiad a chynnig cwestiynau enghreifftiol gydag atebion manwl, cynlluniau marcio a sylwadau
? Cynnwys adran bwrpasol, Bwyd a Maeth yng Nghymru.


Author

Info

Reviews